Praktiserende læger usikre på svineinfluenza

Lægerne kimer eksperterne ned. Sådan skal du forholde dig, hvis du frygter at du kan have været udsat for smitte med svineinfluenza.

Sygehusenes eksperter i infektionsmedicin har i dag fået en telefonopringning i timen fra praktiserende læger, der er usikre på, hvad de skal stille op med patienter med influenzasymptomer.

Men eksperterne maner til ro: " Intet tyder på, at svineinfluenzaen er mere farlig, end de influenzaer, vi kender i forvejen. Faktisk ligner det en mild influenzaform, siger Lars Østergaard, ledende overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling Q på Århus Universitetshospital, Skejby.

Det er her, patienter fra Region Midtjylland vil blive indlagt, hvis der er mistanke om, at de har svineinfluenza. Det vil ske indtil sundhedsmyndighederne er sikre på, at sygdommen opfører sig som forventet.

Lars Østergaard fortæller, at personer, der har været i Mexico eller andre lande, hvor der er konstateret svineinfluenza inden for de seneste ti dage, og som får symptomer på influenza, skal kontakte deres praktiserende læge eller vagtlægen.

Det gælder også folk, der har været sammen med rejsende fra de berørte områder.

Allerede i fredags trådte beredskabet i Region Midtjylland i kraft. Medicinske afdelinger, mikrobiologiske afdelinger og børneafdelinger i hele regionen blev opfordret til at være opmærksomme på influenza-symptomer hos personer, der har været lande, hvor der er konstateret svineinfluenza.

"Influenzatypen er endnu meget ukendt. Derfor er vi selvfølgelig i beredskab, og sundhedsmyndighederne vil overvåge situationen nøje, siger konstitueret overlæge ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Jens Winther Jensen, der er leder af Region Midtjyllands Akut Medicinske Koordinationsenhed."

De praktiserende læger i Region Midtjylland modtager i dag information om, hvordan de skal forholde sig overfor mistanke om svineinfluenza.