Populær astma-behandling

Århus-overlæge undersøger forskellen på traditionelle og alternative metoder

Omkring to tredjedele af de danskere, der lider af astma, har forsøgt sig med naturlægemidler, zoneterapi eller anden alternativ behandling, men der mangler viden om, hvorvidt den alternative behandling virker og forbedrer de astma-ramtes livskvalitet.

Et nyt århusiansk forskningsprojekt skal nu undersøge effekten af traditionel medicinsk behandling sammenlignet med de alternative behandlingsformer zoneterapi og homøopati.

Projektet er banebrydende, fordi der er tale om et forskningssamarbejde mellem den etablerede lægeverden og de alternative behandlere - hidtil har parterne traditionelt haft en stor portion skepsis over for hinandens behandlingsmetoder.

Det er professor og overlæge Ronald Dahl fra Århus Kommunehospital, der skal stå for forskningsprojektet sammen med homøopat Anne Langgaard og zoneterapeut Leila Eriksen.

- Mange undersøgelser om astma og alternativ behandling er tidligere endt i ufred, fordi der ikke var enighed om, hvordan man gjorde eller hvordan man skulle tolke resultaterne. Det er jo to forskellige systemer, der skal tale sammen. Derfor er det utrolig positivt, at de alternative behandlere vil være med til en undersøgelse på de betingelser, der normalt bruges i den etablerede videnskabelige lægeverden, siger Ronald Dahl.

Det statslige Videnscenter for Alternativ Behandling, ViFAB, har givet 2,4 millioner kroner til det nye forskningsprojekt, og formand for ViFAB læge Hanne Mollerup peger på det vigtige i, at de to verdener kan samarbejde, så der kommer brugbar dokumentation for forskellige behandlingstyper på bordet.

- Vores erfaring er, at der mangler viden om de videnskabelige forskningsmetoder hos de alternative behandlere. Men også blandt de traditionelle forskere mangler der viden om og respekt for den alternative verden. Dette projekt er banebrydende, bl.a. fordi det er et gennemarbejdet samarbejdsprojekt, siger Hanne Mollerup.

Tidligere har en undersøgelse på Rigshospitalet af zoneterapis effekt på astma givet anledning til heftig debat mellem lægeverdenen og alternative behandlere, bl.a. fordi der ikke var enighed om, hvordan resultaterne skulle tolkes.

Hanne Mollerup peger på, at der som led i det nye forskningsprojekt ikke kun skal laves statistik, men at læger og behandlere også vil måle livskvaliteten for de 120 personer, der skal deltage i undersøgelsen.

- Tidligere har vi haft det skisma, at patienterne tit siger, at de har fået det bedre efter alternativ behandling, men vi har ikke kunnet måle det med de traditionelle metoder, der bruges i det videnskabelige arbejde. I dette projekt måler man også livskvaliteten, og det er nyt, at man laver bredere effektmål, siger Hanne Mollerup.

300.000 danskere hoster og hiver efter vejret som følge af astma, og astmapatienter er nogle af dem, der hyppigst forsøger sig med tryk under fødderne eller små dråber naturmedicin i kampen mod deres sygdom. Det er professor Ronald Dahls erfaring,at astmatikere ofte er klar til selv at starte en behandling.

- Folk vil gerne gøre noget selv og være aktive i forhold til deres sygdom, og der er utrolig mange med astma, der på et eller andet tidspunkt har søgt alternativ behandling. Med forskningsprojektet vil vi kunne se, om alternativ behandling har en virkning og hvor stor den i givet fald er, siger Ronald Dahl.

120 astmapatienter skal deltage i undersøgelsen. En tredjedel vil modtage traditionel medicinsk behandling, en tredjedel zoneterapi og en tredjedel homøopati. Resultaterne, der altså både omfatter astmapatienternes livskvalitet, lungefunktion med mere, ventes klar i 2006.

(Ritzau)