Popstar-Jon i retten igen

Grenaas politimester, Jens Wacher, anker dommen mod Popstar-idolet Jon Nørgaard.

Grenaas politimester, Jens Wacher, er ikke tilfreds med den dom, Popstar-idolet Jon Gade Nørgaard modtog i mandags.

I byretten i Grenaa modtog den 18-årige sanger en betinget dom på 60 dages fængsel samt 60 timers samfundstjeneste. Jon Gade Nørgaard blev dømt for ved en privat fest i juli måned at have slået en jævnaldrende mand, der blandt andet brækkede næsen. Retten fandt det dog ikke bevist, at der var tale om et groft, voldeligt overfald på en sagesløs mand, der lå og sov. Retten troede i stedet på Jon Gade Nørgaards egen forklaring om, at der var tale om et gensidigt slagsmål, og derfor slap han med en betinget dom.

Grenaas politimester, Jens Wacher, mener imidlertid, at dommen er for mild. Jens Wacher, der også er anklager i sagen, indstiller derfor til statsadvokaten, at domsmandsrettens afgørelse ved byretten i Grenaa ankes til landsretten.