Politikere på kant med loven

Forsker om hemmelige skolelukningsmøder

01:30

1 af 2

Det er meget problematisk, hvis forvaltningen foregår på den måde, lyder det fra en kommunalforsker, om det hemmelighedskræmmeri, der angiveligt har fundet sted i forbindelse med skolelukninger i Randers Kommune.

Ifølge loven skal alle byrådspolitikere have indsigt i alle dokumenter. Derfor er det problematisk, hvis man har forsøgt at omgå reglerne ved kun at have nogle dokumenter, som er blevet udleveret og samlet ind igen samt vist på powerpoints eller slides. Det springende punkt er, om det, der er blevet drøftet på møderne, bliver brugt overfor andre.

- Det er ikke bare en juridisk spidsfindighed, det er helt fundamentalt, når man vurderer, om man her har bevæget sig på den forkerte side af loven, siger kommunalforsker Roger Buch.

Nu skal sagen undersøges grundigt, og ifølge Roger Buch, bør man også undersøge, om der er tale om et enkeltstående tilfælde eller en generel praksis i Randers Kommune