Politikere klar til at redde godsrute

Færgeruten Aarhus-Kalundborg bør sikres, mener flere. Men flertallet mangler endnu

Socialdemokraterne og SF er opsatte på en politisk redning af fragtruten for lastbiler fra Aarhus til Kalundborg, som færgerederiet Mols-Linien har besluttet at lukke fra den 15. september. Men Dansk Folkeparti og De Radikale er lunkne over for at lade staten gå ind og støtte en opretholdelse af færgeforbindelsen.

- Der skal findes en løsning. Det er helt hul i hovedet, hvis ruten lukker, siger Socialdemokraternes trafikordfører, Magnus Heunicke.

Han holder mulighederne åbne, både for at give driftsstøtte eller lade staten opkøbe havneanlæg for at gøre driften billigere for det færgeselskab, der måtte overtage ruten.

Hans kollega fra SF, Anne Baastrup, frygter særligt for trafikproblemer på broen over Vejle Fjord, hvis ruten nedlægges.  Hun klandrer transportministeren for først at tage affære i 11.  time, selv om hendes parti i månedsvis har opfordret ham til at komme med en analyse af, hvad staten kan gøre for at redde ruten.

Imens vil den radikale trafikordfører, Johs Poulsen, kun høre tale om at poste skattekroner i en redningsaktion, hvis det kan godtgøres, at de samfundsøkonomiske og miljømæssige omkostninger ved en lukning overstiger støtten.

I dag får eksempel færgerne til Bornholm og Samsø driftsstøtte med den begrundelse, at der ikke findes andre veje at komme til de to øer. Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christensen, advarer om, at statsstøtte til ruten Aarhus-Kalundborg skal få andre færgeselskaber til at true med lukninger for også at få driftstilskud.

- Vi er i udgangspunktet imod at give statsstøtte. Men vi går til mødet med et åbent sind, siger Kim Christensen.

Borgmestrene i Aarhus og Kalundborg, Nicolai Wammen (S) og Martin Damm (V) har bedt transportminister Hans Chr. Schmidt (V) om at finde en løsning. Og ministeren har indkaldt partiernes trafikordfører på Christiansborg til et møde om sagen den 20.  juli.

De to byer slår på, at de vil miste arbejdspladser i hele erhvervslivet, mens motorvejsnettet via Fyn vil blive belastet med ekstra 125.000 lastbiler frem og tilbage om året, når den eneste vej fra Sjælland til Jylland bliver over Storebæltsbroen.  Imens vånder vognmandsbranchen sig over at skulle bruge flere penge til benzin og til køre- og hviletid til chaufførerne samt øge prisen for deres kunder. Og så vil miljøet lide under større CO2-forurening, påpeger alle.