Politi-klager skal afgøres i Aarhus

Ny stats-instituion i funktion ved årsskiftet

Klager over politiet fra hele landet skal i fremtiden behandles ved en ny statsinstitution, der etableres i Aarhus. Det er den såkaldte politi-klagemyndighed, der skal placeres her.

Institutionen skal træffe afgørelse om politiets adfærd i tjensten - en funktion, der hidtil har været varetaget af Statsadvokaturen..

Men synspunktet har været, at statsadvokaterne og politiet var "for tæt på" hinanden til at borgerne kunne opleve en fuldstændig uvildig sagsbehandling, og derfor besluttede folketinget at oprette Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den nye politiklagemyndighed vil være uafhængig af både anklagemyndighed og politiet. Og udover at undersøge og træffe afgørelser i sager om politiets adfærd i tjenesten, skal myndigheden ligeledes efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten og sager om personer, der er døde eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indsats eller i politiets varetægt. 

- Vi ser det som en forbedring af retssamfundet og en udbygning af borgernes retssikkerhed, at klager over politiet nu afskilles fra politiet og anklagemyndighed. Vi har af samme grund længe arbejdet for adskillelsen, og vi er derfor meget glad for, at det snart bliver en realitet, siger folketingsmedlemmerne Tom Behnke (K) og Kim Andersen (V) i en pressemeddelelse. 

Den nye myndighed får virkning fra den 1. januar 2012