Plejehjem gør sig klar

Forbereder sig til ældreboom blandt indvandrere

I fremtiden hedder beboere på plejecentre ikke kun Gerda og Anna; der kommer flere ældre med en andet kulturel og etnisk baggrund end dansk (arkivfoto).

Aarhus Kommune tager næste år hul på planlægningen af 60 nye plejehjemsboliger i Gellerupparken - målrettet områdets 80 nationaliteter samt etniske danskere.

På landsplan har i dag har mindst 25.000 medborgere over 60 år rødder i Mellemøsten, Asien eller Afrika, men om syv år vil antallet af ældre indvandrere med ikke-vestlig baggrund vokse til 41.000, og i 2030 vil antallet være tredoblet til godt 74.000.

Det viser fremskrivninger fra Danmarks Statistik, skriver Kristeligt Dagblad.

LÆS OGSÅ: Nytænkning i ældreplejen

- I takt med at de yngre generationer bliver mere integrerede, har de ikke samme overskud til at tage sig af familien som tidligere, siger Aarhus-rådmand Dorthe Laustsen (SF).

- Vi vil derfor skabe nogle ældreboliger, der er attraktive for den gruppe og tilgodeser deres individuelle kulturelle baggrund. Vi kan ikke sige til de ældre, at de skal bruge det danske sprog, hvis de i deres alderdom har mistet det tillærte dansk, tilføjer hun.

Tine Rostgaard, ældreforsker og professor ved Aalborg Universitet, vurderer også, at der er et voksende behov for plejeboliger til nydanskere:

LÆS OGSÅ: Jehovas Vidner bag plejehjem

- Kulturelt har der tidligere blandt en del etniske minoriteter været et vist forbehold over for at lade ældre bo i plejebolig, men det har ændret sig i takt med, at de unge nu indgår på arbejdsmarkedet ligesom resten af befolkningen, siger hun.

En opgørelse fra forskningscentret KORA viser, at ældre med etnisk minoritetsbaggrund kun modtager praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet halvt så ofte som danskere, og at de kun sjældent gør brug af muligheden for at få en plejebolig.