Plante- og dyreliv undersøges

Dyre- og planteliv i kommunen gåes efter i sømmene

Biologer fra Skanderborg Kommune trækker snart i gummistøvlerne, når de skal ud og registrere kommunens dyre- og planteliv

Med gummistøvler på fødderne og pen og papir i hånden vil kommunens biologer i løbet af sommeren registrere, hvordan det står til med dyre- og plantelivet i kommunens enge, moser, heder og andre naturfølsomme områder.

- Når vi skal registrere, hvordan dyr og planter har det i kommunens grønne områder, går vi en tur på cirka 30 minutter på området. Vi tegner grænserne mod naboarealer ind på et kort og noterer de dyr og planter, vi ser, fortæller biolog Jonna Mosgaard fra Skanderborg Kommune.

Besøger lodsejere
Samtidig registrerer kommunen også om områder bliver afgræsset, eller om de ligger uudnyttet og gror til. 

- Vi har desværre ikke mulighed for at kontakte hver enkelt lodsejer forud for hvert, men vi plejer at blive taget rigtig godt imod, fortæller kommunens biolog- 

Når biologerne er færdige med deres arbejde, blive informationerne brugt til at planlægge og vurdere, om der er behov for at sætte naturpleje i gang.

Se med i TV2 | ØSTJYLLANDS udsendelse i aften kl. 19.30