Personalet får tæv på plejehjem

De ca. 200 medarbejdere til halvt så mange svært demente beboere på plejehjemmet Caritas i Århus arbejder på en udsat post.

Ikke alene er de hårdt pressede på grund af besparelser og ansættelsesstop. Oveni kommer, at de ansatte flere gange dagligt står model til knytnæveslag, spark, kvælertag, lussinger, skaller eller kradsende negle, skriver Ekstra Bladet.

- Det er forfærdeligt og uværdigt både for os og de gamle, siger tillidskvinde Anne Sillah med henvisning til, at de oftest svært demente beboere ikke er voldelige, fordi de er onde, men fordi de reagerer i afmagt over at blive passet og plejet utilstrækkeligt.

Elendigheden på Caritas er til at tage og føle på, når man har nærstuderet plejehjemmets volds- og fraværsstatistik for deseneste år. Hele sidste år var der 58 registrerede voldsepisoder, mens der alene i de første fem måneder af 2009 har været 258 tilfælde, hvor beboere har været voldelige over for personalet.

- Der er mindst lige så mange tilfælde, der ikke bliver anmeldt. Selv om stigningen også er et udtryk for, at ledelsen har bedt os indberette oftere, så har vi jo stadig et kæmpe problem, påpeger Anne Sillah over Ekstra Bladet.

Den eksplosive stigning i antallet af indberettede voldsepisoder fik før sommerferien fagforeningen FOA til at melde Caritas til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har netop modtaget en rapport, hvori Caritas-ledelsen redegør for, hvordan arbejdsmiljøet skal forbedres.

At der er plads til forbedringer understreges af, at de ansatte i 2007 i gennemsnit havde 20 fraværsdage. Hidtil i 2009 har de ansatte i snit været væk i 38,6 dage. Altså allerede næsten en fordobling, selv om året kun er godt halvvejs.