Pengetræ i Ormslev

Selv om 70-årige Svend Jørgensen ikke længere dyrker korn, tjener han stadig masser penge på tilskud fra kommune, stat og EU.

Den aldrende landmand har fem hektar jord. Tidligere dyrkede han korn, men nu har han plantet træer, og det er en guldrandet forretning der stort set passer sig selv.

Før havde Svend Jørgensen udgifter til beplantning af korn, men udgiften til de nye træer, er dækket af skov og naturstyrelsens tilskud på 145.000 kr.. Derudover får Svend Jørgensen 50.000 kr. pr. hektar af Århus Vand for ikke at bruge pesticider. Med den almindelige landbrugsstøtte fra EU, når han op på i alt 500.000 for at rejse en skov.

- Egentlig ville jeg bare rejse en skov, så jeg kunne se på noget pænt i min alderdom, men jeg er overrasket over, hvor mange penge jeg kan få for det, fortæller Svend Jørgensen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Se mere i nyhederne kl. 19.30.