Pengeproblemer i Norddjurs

Besparelserne rumsterer igen i Norddjurs Kommune

Så rumsterer besparelserne igen i Norddjurs Kommune. Det er ellers kun to måneder siden at et nyt stramt budget blev taget i brug, men allerede nu står det klart, at det ikke kan overholdes.

Tirsdag eftermiddag skal Børne og Ungdomsudvalget i Norddjurs drøfte, hvad man skal stille op med et forventet merforbrug på 19,2 millioner kroner på deres område.

På undervisningsområdet forventer man at bruge 13,2 mio. kr. mere end bevilliget. Det skyldes bl.a øgede udgifter til transport af elever og færre indtægter på SFO-området.

På dagpasningsområdet skyldes det faldende børnetal, at der blandt andet er for mange dagplejere. Samlet set forventer man en medudgift på dagpasningsområdet på 2,5 mio. kr.

På børne- og familieområdet forventer man at måtte bruge 3,5 mio. kr. mere end budgetteret i 2011.

Se mere i tirsdagens nyhedsudsendelse kl. 19.30.