Penge til for tidligt fødte børn

Afdeling mangler plads til børn og forældre

Genrefoto.

For tidligt fødte børn og deres forældre skal have bedre forhold, når de er indlagt på Aarhus Universitetshospital.

Derfor har Region Midtjylland nu bevilliget 45,7 millioner kroner til ombygning af det nuværende neonatalafsnit og på en udvidelse af afsnittet med en tilbygning.

Neonatalafsnittet er Børneafdelingens afsnit for de for tidligt fødte børn og syge nyfødte børn.

Ifølge den ledende overlæge Rune Weis Næraa er der et stort behov for om- og udbygning af afsnittet.

- Sådan som det ser ud i dag, er der ikke nok rum til forældrene, som skal være sammen med deres syge, nyfødte børn. Det samme gælder de nyfødte, for tidligt fødte børn. Der er der heller ikke stuer nok til forældrene. Det kan være rigtig træls for forældrene, at de ikke kan være tæt på deres børn. Nogle forældre er jo indlagt der i flere måneder sammen med deres børn, siger ledende overlæge Rune Weis Næraa til TV 2 | ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Det er en vigtig del af behandlingen, at børnene har deres forældre sammen med dem.

For lidt plads giver syge børn

Tilbygningen på i alt 2.223 kvadratmeter giver plads til 17 forældrerum, køkken og andre faciliteter til pårørende, samt undervisningsfaciliteter og kontorer.

Bygningen forbindes med det eksisterende neonatalafsnit med en glasgang, så det er nemt og hurtigt at komme fra forældrerum til børnenes sengestuer.

Den ekstra plads vil ifølge ledende overlæge Rune Weis Næraa også have en sundhedsmæssig betydning for de indlagte børn:

- Mange af børnene ligger alt for tæt i dag i deres kuvøser. Det gør det sværere at holde smitterisikoen nede, siger ledende overlæge Rune Weis Næraa til TV 2 | ØSTJYLLAND

Byggeriet af udbygningen skal efter planen gå i gang den 25. december. 2013