Penge til grøn transport

Politisk aftale netop indgået

Genrefoto.

Der er netop indgået en bred politisk aftale mellem partierne i forligskredsen bag aftalerne om "En grøn transportpolitik". Aftalen er indgået mellem regeringspartierne og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Med aftalen fordeles over 250 mio. kr. til konkrete projekter til gavn for blandt andet cykeltrafikken. Det vil sige penge til nye cykelstier, cykelby-projekter mv.

Og de østjyske kommuner får glæde af en del af de mange penge, der skal give en grøn transport, og blandt andet gøre det mere attraktivt, udbredt og sikkert at cykle.

Randers Kommune er blevet tildelt 3,9 millioner kroner, Syddjurs Kommune får 2,1 millioner kroner, Horsens Kommune modtager 4,3 millioner kroner, Aarhus Kommune får 1,0 millioner, Silkeborg Kommune 4,1 millioner, Skanderborg Kommune 1,5 millioner kroner og Samsø Kommune får 1,2 millioner kroner til færgestier.

Derudover får Norddjurs Kommune 2,2 millioner kroner til stikrydsning ved Grenaa. 

Udover at skabe gode vilkår for de cyklende, så er der også blevet tildelt penge til at sikre fremkommeligheden for busser. Blandt andet skal der laves nye busterminaler.

Her får blandt andet Horsens Kommune 0,5 millioner kroner til at skabe bedre fremkommelighed for bybusser.