Penge til fortiden

Hjælpepakke skal sikre oldtidsfund

Der er stor risiko for, at fortidsminder gemt i jorden går tabt, når landmanden pløjer sin mark eller tunge maskiner kører over dem dagligt.

Men nu vil Kulturstyrelsen sikre fortidsminder 12 steder i Danmark. Blandt andet menneskeofferlunden ved Alken Enge.

Offerlunden er Europas største fund af indtil videre 200 henrettede krigere fra tiden omkring Kristi fødsel. Og nu vil Kulturstyrelsen altså sikre, at der kan graves og undersøge endnu mere på stedet.

Det bliver der råd til med en hjælpepakke på tre millioner kroner, der skal deles mellem de 12 udpegede steder i Danmark.

- Mange af de væsentlige fortidsminder under terræn er truet af nedpløjning og udtørring, og vi forsøger at redde i hvert fald nogle af de væsentligste, før de forsvinder for altid, siger kontorchef Dorte Veien Christiansen.

Den arkæologiske undersøgelse skal dokumentere tilstanden i offerlunden og afklare i hvilken grad, den lider skade. Dermed kan arkæologer blive klogere på, hvad der skal til for at bevare menneskeofferlunden.