Penge til forskning i depression

Psykiatrisk Hospital i Risskov har fået tildelt 1,2 millioner kroner til forskning i depression.

Neuropsykiatrisk Enhed på Psykiatrisk Hospital i Århus har fået tildelt 1,2 millioner kroner af Forskningsstyrelsen.

Pengene skal gå til undersøgelse af patienter over 50 år, der for første gang bliver indlagt med en depression.

Forskningsmidlerne skal bruges til systematisk at undersøge patienternes hjerner med den nyeste såkaldte MR-scanningsteknik, for at finde ud af hvorledes hjerneforandringer kan medvirke til depressionens opståen.

- En så omfattende udredning af patienter er yderst ressourcekrævende, men samtidig uhyre vigtig, fordi vi derved får ny viden, der kan komme fremtidige patienter til gavn - ikke mindst med henblik på forebyggelse, siger leder af enheden, overlæge dr.med. Poul Videbech.