Patientboom på privathospitaler

Antallet af patienter, der behandles på privathospitaler på det offentliges regning, er steget eksplosivt i Region Midtjylland.

Patienterne strømmer til privathospitalerne. Det viser de første opgørelser fra regionerne, efter at patienterne 1. juli igen fik ret til at blive behandlet på et privathospital på det offentliges regning, hvis de har ventet mere end en måned på behandling på et offentligt sygehus.

Ifølge Berlingske Tidende er antallet af henviste patienter i Region Midtjylland seksdoblet fra ca. 200 om måneden det seneste halvår til 1200 i juli. Region Hovedstaden sendte i juli knap 3000 patienter til behandling på privathospitaler, og det er 900 flere end i de forudgående måneder.

Tilstrømningen til privathospitalerne fører til fornyet kritik af behandlingsgarantien for at skævvride sundhedsvæsenet. Socialdemokraterne, SF og de Radikale foreslår, at behandlingsgarantien indrettes, så patienter med alvorlige lidelser behandles først, mens andre må vente.

Den socialdemokratiske formand for Region Hovedstaden, Vibeke Storm, siger, at ekstrabevillingerne til sundhedsvæsnet primært ser ud til at gå til at finansiere behandlingen på privathospitaler, der groft sagt tager sig af raske fodboldhelte med nedslidte knæ.

- Der mangler penge til ældre med komplekse lidelser og til at sikre folk med hjerneblødninger ordentlig hjælp, siger regionsformanden.