Biavlerforening med bøn til haveejere: Vent med at klippe hækken

Danmarks Biavlerforening opfordrer haveejere til at vente med at klippe deres ligusterhække, til de er afblomstrede.

Honningbier og andre bier samler værdifuld nektar og pollen i blomsterne på ligusterhækken. Genrefoto. Foto: Bax Lindhardt / Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Lige nu blomstrer ligusterhækkende på livet løs i det ganske land, og det er lækkerier for bierne.

Men sommerens tilstedeværelse betyder også, at mange haveejere bruger utallige timer på at finpudse deres haver, og ofte medfører det, at hækkeklipperen bliver svunget, mens ligusterhækken endnu blomstrer.

Læs også Kommuner kæmper for biernes overlevelse

Det, langt fra alle ved, er, at en blomstrende ligusterhæk faktisk er en vigtig fødekilde for bierne, der i sommerperioden arbejder på livet løs med at bestøve diverse frugttræer og bærbuske.

- Vi ved, at mange gerne vil gøre en indsats for bierne, men nogle er ikke opmærksomme, på at hækken også er et spisekammer, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Generelt kan vi blive bedre til at acceptere, at haverne i perioder ser lidt vildere ud.

Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder, Danmarks Biavlerforening

Han påpeger, at det er essentielt for bierne, at de har adgang til et varieret fødegrundlag gennem hele sæsonen. Og det er netop derfor, at det er vigtigt, at blomsterne får lov at blomstre.

Det inkluderer altså også hækken, som først bør klippes, når den er afblomstret om et par uger.

De hvide blomster på ligusterhækken indeholder dels protein til bierne i form af pollen, og dels kulhydrater. Foto: Pressefoto - Danmarks Biavlerforening

Nyd haven i fuldt flor

Sekretariatslederen i Danmarks Biavlerforening mener, at man skal være bedre til at lade haven være, som den er.

- Generelt kan vi blive bedre til at acceptere, at haverne i perioder ser lidt vildere ud, og i stedet nyde blomsterne i hække og i græsplænen, siger Rune Havgaard Sørensen.

Læs også Lokal biavler håber på pesticid-forbud: Bierne har fået det dårligere

De hvide blomster på ligusterhækken indeholder dels protein til bierne i form af pollen, og dels kulhydrater, der tanker bierne op med energi, så de kan komme hen og bestøve flere blomster.

Det er både honningbierne og de vilde bier, der nyder godt af de hvide blomster i ligusterhækken.

01:52

VIDEO: En biolog forsikrede de besøgende om, det er ikke var grund til at være bange for bier, da der sidste år skulle placeres en bihave lige ved siden at et ishus ved badeanstalten Den Permanente i Aarhus. Videoen er fra maj 2018.

Luk video

Bestanden af vilde bier går tilbage

Danmarks Naturfredningsforening vil have et totalforbud mod salg af et sprøjtemiddel, der vurderes at kunne skade vilde bier.

 

 • De senere år har der været en tilbagegang i bestanden af vilde bier. Tre arter af humlebier er uddøde. Ni arter er på den såkaldte rødliste over arter, der er truet af udryddelse.
   
 • EU's Fødevaremyndighed har tidligere slået fast, at tre sprøjtemidler af typen neonikotinoider medfører store skader på biers nervesystem.
   
 • Skaderne går fra, at bierne bevæger sig anderledes, til at de slet ikke kan bevæge sig og til sidst dør.
   
 • Insektmidlerne kan også ødelægge biernes signaler, så de ikke kan sanse og finde rundt, som de plejer.
   
 • I 2013 indførte EU et forbud mod et af de sprøjtemidler, der vurderes at være skadelige for bier. Det drejer sig om midlet imidacloprid.
   
 • I 2018 gennemførte EU endnu en stramning, så det nu er helt forbudt på friland.
   
 • Den danske regering har dog givet mulighed for, at der kan dispenseres fra EU-forbuddet.
   
 • Dispensationer kan eksempelvis bruges i forbindelse med bejdsning af frø til sukkerroer.

 

Kilder: EU's Fødevaremyndighed (Efsa), Miljøstyrelsen, Danmarks Biavlerforening og Danmarks Naturfredningsforening - ifølge Ritzau.