Pårørende utilfreds med behandling af demente

En gruppe pårørende i Randers er frustrerede over Plejecenter Kildevangs behandling af demente.