Pakketilbud til psykisk syge

Psykiatrien samles og ensrettes

Region Midtjylland indfører den 1. februar 2013 central visitation og pakkeforløb i psykiatrien. Samtidig er det besluttet, at ingen henviste patienter fremover afvises.

Nyskabelserne betyder blandt andet, at læger, privatpraktiserende psykiatere og kommuner nu får én indgang, når de vil henvise en ikke akut psykisk syg til behandling. Nemlig til Psykiatriens Centrale Visitation, hvor sygeplejersker og læger hurtigt finder det mest relevante udrednings- eller behandlingstilbud til patienten. Og den kommer til at ligge i Silkeborg.

Det skønnes, at Psykiatriens Centrale Visitation årligt skal visitere omkring 19.000 patienter videre til de psykiatriske afdelinger.

Mange vil få tilbudt et pakkeforløb

Mange psykiatriske patienter vil som noget nyt blive visiteret til et pakkeforløb. Et pakkeforløb er et på forhånd fastlagt forløb for udredning og behandling af en specifik sygdom.

Foreløbig er der otte pakkeforløb klar for voksne patienter inden for det ambulante ikke-psykotiske område samt en udredningspakke for voksne patienter med uklare symptomer.

Herudover er fire udredningspakkeforløb for børne- og ungeområdet på trapperne, som senere vil blive suppleret med behandlings-pakkeforløb.

- Formålet med det hele er, at vi bliver i stand til at behandle flere, og at den enkelte patient hurtigt få afklaret, hvad der videre skal ske, fortæller cheflæge Per Jørgensen og tilføjer, at tiltagene er en del af strategien, der skal være med til at realisere hovedvisionen i psykiatriplanen: "Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom".

Per Jørgensen antyder, at patienterne kan komme til at opleve indkøringsvanskeligheder ved overgangen til det nye system:

Ifølge pressemeddelelsen fra Region Midtjylland "understreger (han red.) , at der er tale om en meget stor omlægning, som der arbejdes hårdt på at få til at forløbe så gnidningsløst som muligt."