Pænt plus til de store herregårde

Prins Joachims selskab har overskud

Krisen i landbruget har ikke ramt bundlinjen i samarbejdet mellem fem af landets største herregårde, hvoraf de tre ligger i Østjylland. Det netop offentliggjorte regnskab viser et overskud før skat på 2,5 mio kr. og en fremgang i overskuddet efter skat på 43 procent i forhold til året før, skriver dagbladet Børsen.

I Østjylland er det de fem gårde Frijsenborg, Constantinsborg og Gylling Næs, der er med i samarbejdet om produktion og salg af højt forædlede fødevarer. Ejere af selskabet er prins Joachim fra Shackenborg, lensgreve Bendt Wedell og Holch Povlsen familien, der står bag Bestseller-koncernen 

Ifølge regnskabet venter ledelsen også et tilfredsstillende resultat i 2011