Pædofile har let spil i klubber

Østjyske sportsklubber sløser med kontrollen af, om ledere er straffet for pædofili.

Flere østjyske klubber sjusker med at få undersøgt, om nye trænere og ledere er tidligere straffet for pædofili. Det viser Århus Stiftstidendes stikprøvekontrol.

I Odder IGF forklarer fem trænere, at de aldrig har givet tilladelse til, at klubben
indhenter den såkaldte børneattest, der viser, om de er tidligere straffet for pædofili.

I Brabrand IF forklarer syv trænere det samme. Og i Aabyhøj Basketball står det ligefrem på
klubbens hjemmeside, at kun 3 ud af 12 trænere, der ikke har en børneattest, har udfyldt det nødvendige skema.

Nogle klubber er åbenbart ikke klar over, at trænere, der arbejder fast med børn under 15 år, skal pædofili-tjekkes med det samme. Andre klubber forklarer, at den administrative byrde er stor, og at det kniber med at få tid til at skrabe børneattesterne ind.

En landsdækkende undersøgelse fra Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger, Danmarks
Idræts-Forbund og Dansk Firmaidrætsforbund fra 2008/2009 tyder på, at der er tale om udbredt slendrian 15 procent af 1200 adspurgte idrætsforeninger bryder loven ved aldrig at indhente børneattester.

Dertil kommer yderligere 10 procent, der kun indhenter børneattester nogle gange.