På vand eller på land: Reglerne bør være de samme

Gudenåkomiteen vil have indført en promillegrænse på 0,5 for alle, der sejler motorbåde.

I Danmark er promillegrænsen 0,5.

I hvert fald for bilerne på land - på vand er reglerne anderledes.

Her gælder promillegrænsen ikke for førere af små motorbåde, der ikke kræver et uddannelsesbevis. De skal blot kunne styre båden på betryggende vis.

For eksempel på Gudenåen og Silkeborgsøerne er det derfor lovligt at tøffe rundt i sin lille motorbåd med alkohol i blodet. Og det har de syv kommuner i Gudenåkomiteen svært ved at forstå.

Ifølge formanden Rune Kristensen er tiden inde til at stramme reglerne.

- Vi mener ikke, det er hensigtsmæssigt, at man må sejle et fartøj og være beruset. Det er ikke den standart, vi skal have i dag, siger han.

- Vi vil gerne have, der kommer ens regler for alle, uanset om man kører en bil eller sejler en båd.

Jørgen Søgaard, der er formand i Silkeborg Motorbådklub ser ingen mening i at ændre reglerne.
Jørgen Søgaard, der er formand i Silkeborg Motorbådklub ser ingen mening i at ændre reglerne. Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Reglerne fejler ikke noget

Det er ikke alle, der deler Gudenåkomiteens holdning. I motorbådklubben i Silkeborg mener formand Jørgen Søgaard, at reglerne fungerer rigtig fint, som de er.

- Jeg mener ikke, de skal laves om. Det er fint, at dem der har speedbådscertifikat skal ligge under 0,5 i promille. Men så længe du kan føre båden på betryggende vis, synes jeg ikke, der er noget at råbe om, siger han.

- Jeg kender ikke nogen, der sejler ud og er skidefulde. Det gør jeg ikke.

Formanden for Silkeborg Motorbådklub mener heller ikke, at reglerne bringer de mindre gæster på søen, såsom kanoer og kajakker, i fare.

- Hastigheden er ikke stor. Der kan da også ske uheld ved små hastigheder, men de udvikler sig aldrig så dramatisk, siger Jørgen Søgaard.

Ens for alle

Det argument giver Gudenåkomiteen ikke meget for. De vil have ens regler for alle – der også skal gælde dem, der sejler langsomt. Derfor har komiteen henvendt sig til erhvervsministeren i håbet om at få indført en promillegrænse på 0,5 for alle, der færdes motoriseret på vandet.

- Alene indenfor de sidste 10 år er der kommet 1000 flere registrerede motorbåde i sø-systemet. Og det er begrundelsen for, at vi har set hinanden ret dybt i øjnene og sagt - med anbefaling fra et enigt brugerråd: Der skal altså være ens regler for alle på søerne.

TV MIDTVEST har spurgt Erhvervsministeriet, om der er udsigt til stramning af reglerne for spritsejlads. Men det er ikke lykkedes at få et svar i dag.