P-skiven er et mysterium

Flere borgere i Favrskov har svært ved at stille P-skiven korrekt

For seks måneder siden startede Favrskov kommune med at have parkeringskontrol, kan kommunen i dag konstatere, at der stadig er mange, der ikke stiller deres P-skive korrekt. Siden kontrollen startede i september i 2010, er der blevet skrevet 308 P-afgifter til borgere, der ikke har stillet den lille skive rigtigt.
Det svare til 53 procent af de skrevne afgifter.

- De fleste er heldigvis opmærksomme på reglerne og stiller P-skiven korrekt. Efter et halvt år med kontrollen er det en god ide lige at præcisere reglerne, og via information prøve at få fat i de borgere, der ikke er opmærksomme på, at kontrollen er blevet indført, fortæller Charlotte Green (C), formand for Teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune, i en pressemeddelelse.

Favrskov kommune har, siden september 2010, modtaget enkelte borgerklager over, at kommunen har indført parkeringskontrol. De handler mest om skiltning eller manglende kendskab til reglerne.
 

Fakta og gode råd om parkering

P-skiven skal stilles, hvor der er tidsbegrænset parkering, og der ikke er en billetautomat.
Regler for placering og indstilling af P-skiven kan ses i ”Bekendtgørelsen om parkeringsskiver” på
www.favrskov.dk  


Kort tid: 

Du kan få en P-afgift for ikke at stille P-skiven, selv om du holder lovligt og eksempelvis kun ti minutter på en P-plads med tre timers tidsbegrænsning.

Nærmeste kvarter:
I områder med tidsbegrænset parkering må man sætte viseren frem til det udløbende nærmeste kvarter. Er klokken 12.10, skal du placere viseren på 12.15.

Uden for tidsbegrænsningen:

Parkerer du uden for den tidsbegrænsede periode og har tænkt dig at blive holdende ind i næste tidsbegrænsning, gælder det med nærmeste kvarter ikke. Parkerer du om natten, og parkeringsrestriktionerne begynder næste morgen kl. 9.00, skal viseren stilles på 9.00. Altså når tidsbegrænsningen begynder og ikke kl. 9.15.

Flytning:

P-skivens indstilling må ikke ændres under parkering på tidspunkter med tidsbegrænsning. Du må altså ikke flytte pilen uden at flytte bilen.

Placér P-skiven rigtigt:

En fastmonteret skive skal altid være placeret nederst i højre hjørne af forruden. En løs skive kan derimod godt placeres andre steder i forruden eller i ruden på den fordør, der vender ind mod fortovet. Skiven skal være synlig udefra, og der må kun være én P-skive.

Elektronisk P-skive:

Som udgangspunkt skal du ikke ændre indstillingen, der stilles automatisk, når motoren stopper. Men hvis du parkerer uden for de tidsrum, hvor du skal bruge parkeringsskiven, skal du sætte den manuelt.