Overskud større end ventet

Den århusianske entreprenørkoncern Per Aarsleff endte året med et større overskud end ventet.

Entreprenørkoncernen Per Aarsleff, Århus, fik i 2003-04 et overskud før skat på 68 mio. kr. Det var en anelse bedre end ved seneste opjustering og klart bedre end forventningen ved årets start, hvor man havde forudsagt et overskud på 40 mio. kr.

Omsætningen faldt som ventet med fem procent til 2,95 mia. kr., hvoraf en lille milliard hentes i udlandet.

Resultatet er en betydelig forbedring i forhold til sidste år, hvor man fik et overskud før skat på 21 mio. kr. Bestyrelsen for koncernen konstaterer, at man er tilfreds med resultatet, men at overskudsgraden på længere sigt skal højere op.

Hovedområdet anlæg sikrede et beskedent overskud før renter på 14 mio. kr. efter en omsætning på 1,8 mia. kr. De to mindre områder, rørteknik og fundering, nåede overskud på henholdsvis 30 og 35 mio. kr. før renter.

I det kommende regnskabsår venter kon-

cernen et lidt stigende aktivitetsniveau og

et resultat på 80 mio. kr. før skat. endte

året med et overskud, der blev bedre end

ventet. På længere sigt skal overskuddet

dog i vejret. /ritzau/