Overskud i Aarhus

Plus på trecifferet millionbeløb

Aarhus Kommunes regnskab for 2013 viser et overskud på 159 millioner kroner.

- Det er et meget tilfredsstillende regnskab, som bærer præg af en organisation, hvor der er styr på økonomien og bedrives solid økonomistyring. Regnskabet for 2013 er et solidt fundament for de drøftelser om budgettet for 2015-2018, som vi nu skal i gang med, og det synes jeg, der er grund til at rose både kommunens medarbejdere og ledere for, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

Årsagen til overskuddet i 2013 er ifølge Kommunen primært, at det ikke har været nødvendigt at anvende en buffer vedrørende servicerammen.

På de såkaldte ikke-styrbare udgiftsområder har der også været et samlet mindreforbrug, mens der har der været merudgifter på anlægsområdet, hvilket primært skyldes udskydelse af indtægter.

Det forventes ikke, at resultatet påvirker kommunens samlede økonomi ved udgangen af budgetperioden i 2017.