Overpris for fedme størst i Region Midtjylland

 Region Midtjylland købte flest fedmeoperationer til overpris på privathospitaler

Den socialdemokratiske regionskonge Bent Hansen har gentagne gange beskyldt regeringen for at forgylde de private hospitaler.

Men samtidig er han ifølge Politiken søndag politisk chef i en region, der i året 2008 med fuldt overlæg droppede at foretage operationer mod overvægt på offentlige sygehuse og i stedet sendte patienterne på privathospital til massiv overpris.

Det skete, selv om embedsmænd havde oplyst Bent Hansen og de øvrige politikere i Region Midtjyllands Regionsråd om, at det ville koste mindre at operere dem på Aarhus Sygehus.

- Han kastede med sten, selv om han boede i et glashus, siger en af landets førende sundhedsøkonomer, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

I 2008 fik de private hospitaler - efter aftale med Danske Regioner - en pris for en fedmeoperation, der var 55 procent højere, end hvad samme operation kostede af udføre på et offentligt sygehus.

466 borgere i Region Midtjylland blev det år opereret for deres overvægt. Blot tre procent af dem, 14 patienter, fik operationen på offentlige sygehuse, mens regionen betalte privathospitaler for at udføre de resterende 452 til en samlet overpris på millioner af kroner.

Dermed behandlede sygehusene i Bent Hansens region selv den klart mindste andel patienter i forhold til de fire øvrige regioner, der beholdt mellem 10 og 47 procent af fedmeoperationerne på offentlige sygehuse.

Bent Hansen forklarer, at Aarhus Sygehus i 2008 døjede med lange ventetider på operationer for mave- og tarmkræft, samtidig med at et uventet stort antal patienter blev henvist til samme afdeling med henblik på en fedmeoperation.

- Sygehuset opererede kræftsyge først, fordi de dårligst tålte at vente. Dermed kom de overvægtige til at vente så længe, at de havde ret til at komme på privathospital, siger Bent Hansen, der dermed afviser kritikken.