Overbelægning på sygehuse

Sygeplejersker føler sig presset

Sygeplejerskerne oplever stadig patienter, som må ligge på gangene på de østjyske hospitaler. Genrefoto.

Nye tal fra Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen viser, at mere end hver tredje sygeplejerske på sengeafdelingerne på det midtjyske hospitaler oplever overbelægning.

I følge en ny undersøgelse foretaget af Megafon for Dansk Sygeplejeråd svarer 23 pct. af sygehusansatte sygeplejersker ja til, at de inden for den seneste uge har oplevet patienter på gange, i opholdsrum og lignende. Sammenlignet med året før er der alene tale om en mindre forbedring, idet 28 pct. af sygeplejerskerne oplevede overbelægning som et problem i 2012, skriver Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser desuden, at blandt sygeplejersker, der arbejder på hospitalernes sengeafdelinger, svarer omkring hver tredje - 37 pct. i alt - ja til, at der ligger patienter på gange m.v.

Situationen er blevet taget alvorligt

En tilsvarende undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Lægeforeningen viser, at også 23 pct. af lægerne oplever overbelægning.

- I Region Midtjylland har vi oplevet, at situationen er blevet taget alvorligt, siger Anja Laursen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

- Men det er ikke godt nok, hvis patienterne for eksempel blot flyttes ind på tomme, tidligere nedlagte stuer, uden der følger ressourcer med til at passe dem. Høj faglig kvalitet bør være i højsædet, siger hun i pressemeddelelsen.

I region Midtjylland blev samlet afsat 14 mio. kr. til håndtering af problemerne med overbelægning, og medarbejdere og ledere i et særligt Dialogforum har udarbejdet 12 anbefalinger, der skal forebygge overbelægningen på akut- og medicinske afdelinger, skriver Dansk Sygeplejeråd. Der er bl.a. tale om anbefalinger til ledelserne om at opgøre belægningsprocenterne på timebasis på afdelingerne for at få det rette billede af belastningerne.

-De aktuelle undersøgelser viser, at der stadig er meget at gøre, før situationen på afdelingerne er tilfredsstillende for både patienter og ansatte, siger Anja Laursen.

På Regionshospitalet Randers var den gennemsnitlige belægningsprocent på medicinske afdelinger i første halvår af 2013 128 pct., på regionshospitalet Horsens 117 pct., oplyser Dansk Sygeplejeråd.

For cirka et år siden var der tale om massiv overbelægning med patienter på gange og i opholdsrum på landets hospitaler. Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Danske Patienter præsenterede sammen et forslag til en hjælpepakke mod overbelægning. Siden er en række initiativer sat i søen, men nye tal viser, at patienter stadig er henvist til gangene.