Ovartaci reddet - lidt endnu

Lukningen af Museum Ovartaci udskydes et år

Mandag aften har alle partier - undtagen Enhedslisten - indgået forlig om, hvordan Region Midtjylland de kommende år skal spare knap 700 millioner kroner.

Af forliget fremgår det blandt andet, at lukningen af Museum Ovartaci i Aarhus udskydes i et år.

Spareplan: Regionsråd indgår forlig

- Jeg er glad for, at Museum Ovartaci har fået et år mere. Det betyder, at der nu er mulighed for at arbejde videre med, hvordan museet kan få plads i nye rammer, siger Bente Nielsen (SF), der er næstformand i Region Midtjylland, til tv2oj.dk.

Se: Vil samarbejde om Ovartaci

Museum Ovartaci ved Risskov Psykiatriske Hospital i Aarhus har 30 medarbejdere med løntilskud tilknyttet, og de fleste af dem har psykiatriske diagnoser.

I den politiske aftale om spareplanen står der om Museum Ovartaci:

Forligspartierne er enige om at udskyde nedlæggelsen af Ovartaci med 1 år i forhold til det oprindelige forslag i spareplanen, således at Museum Ovartaci nedlægges med udgangen af 2016.

I løbet af 2016 undersøges muligheden for at tilvejebringe fondsfinansiering til et "patienternes hus", hvori Ovartaci-samlingen helt eller delvist skal indgå, i kombination med, at en del af samlingen indgår i Tal R-udsmykningen af Psykiatrien i DNU i Skejby.

Der realiseres en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. fra 2018.