Østjyske geologer på vandtogt ved Galapagos

Århusianske geologer har sammen med franske forskere afsløret lerlag, der kan betyde frisk vand til Galapagos-øerne.

Danske geologer har i samarbejde med blandt andet franske forskere afsløret et lerlag under øen Santa Cruz, en del af Galapagos-øerne. Dermed kan der være banet vej for rent drikkevand til øerne - noget der hidtil har været en mangelvare.

Ifølge hjemmesiden videnskab.dk har geologerne afsløret lerlagene, der ser ud til at kunne holde på fersk regnvand.

- Vi har fundet et stort, sammenhængende vandstandsende lag på øen sydside, hvor der årligt falder store mængder regn. Der er særdeles gode chancer for, at laget kan standse vandet så meget, at man kan få en bæredygtig indvinding af vand, fortæller lektor Esben Auken fra Geologisk Institut, Aarhus Universitet, der er en af forskerne bag det store fund, til hjemmesiden.

Fundet er sket, efter at forskerne igennem flere måneder har overfløjet øen med helikopter med et særligt skanningudstyr om bord. Resultaterne er så lovende, at forskerne nu arbejder på at skaffe penge til at lave egentlige prøveboringer ned til lerlaget.

Geologerne har travlt, for beboernes mangel på vand er større end nogensinde før.