Østjyske elever i protest

Østjyske elever aktionerer mod regeringens beslutning om at afskaffe skolepraktikken.

Eleverne på de østjyske erhvervsuddan- nelser er utilfredse med, at regeringen har afskaffet den såkaldte skolepraktik.

Derfor aktionerede de i dag foran Århus Hovedbanegård, hvor de kravlede ned i skraldespande med påskriften 'Fogh's skrot'.

Skolepraktikken var indtil nytår et tilbud til de elever, der ikke havde held til at finde sig et praktiksted i det private erhvervsliv. Elever uden praktikplads kunne i stedet gennemføre praktikken på deres skole og dermed undgå at droppe ud.