Østjylland skånes for kystbyggeri

Kommuner ønsker ikke at udnytte lempede regler

Der er ingen planer om byggeri tæt på kysten i Østjylland

Ingen kommuner i Østjylland har aktuelle planer om at udnytte den lempelse i planloven, som giver mulighed for at bygge tæt på kystlinjen. Det viser en rundspørge til 29 kommuner foretaget af Politiken Research.

- Vi har ingen planer, og jeg venter heller ikke, at der kommer noget med i den nye kommuneplan, som skal vedtages til næste år. Vi har en følsom natur, siger teknisk direktør Jørgen Teller til Politiken.

De få konkrete planer overrasker ikke juraprofessor Helle Tegner Anker, Københavns Universitet. Hun mener, at ændringen at planloven er »overflødig«.

- Med de nye regler har man blot flyttet den afgørelse til en dialog mellem miljøministeren og kommunen i stedet for en dialog mellem kommunen og borgerne med staten på sidelinjen. Samtidig har man reelt afskåret klageadgangen til Natur- og Miljøklagenævnet«, siger hun til Politiken.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og andre havde ellers frygtet, at kysterne ville blive plastret til med byggeri. DN's præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, siger nu, at det er »glædeligt, at der kun er få kommuner, der lige nu har planer om at bygge ved kysten.

- Men man må gøre sig klart, at det tager lidt tid, før en sådan kursændring slår igennem. Kommunerne skal netop nu i gang med den næste generation af kommuneplanstrategier, og det er dem, der bliver lakmusprøven på, hvordan man tænker derude, og på den politiske vilje til at beskytte naturen«, siger hun til Politiken

Kun 4 af de 29 berørte kystkommuner har konkrete planer om at søge tilladelse til at bygge i den såkaldte kystnærhedszone, der begynder 300 meter fra kysten.

Det er Morsø, som vil udlægge et nyt boligområde. Varde, der vil give tilladelse til et feriecenter og hytter ved en fiskesø Ringkøbing-Skjern, der vil se på attraktiv boligudbygning. Og Vordingborg, der vil skabe et center omkring den tidligere flinteproduktion på Møn med museum, restaurant, hotel, ferieboliger og eventuelt koloni.