Ønsker mere økologi

Kommuner vil have flere økologiske landmænd

Mere økologi skal blandt andet mindske udvaskningen af næringsstoffer i Randers Fjord.

Randers Kommune ønsker at fremme den økologiske produktion. Sammen med Økologisk Landsforening tilbyder kommunen derfor en række landmænd et gratis øko-tjek. Formålet er at give en faglig vurdering af en omlægning til økologisk produktion for den enkelte gård, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Formålet er blandt andet at mindske  udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

- Vi synes, det er vigtigt, at landmændene ser økologien som en mulighed. Ikke alene giver det samfundet en miljømæssig fordel. Det kan også være med til at udvikle og sikre det fremtidige landbrug i områder, hvor der er særlige hensyn at tage, eksempelvis til vandmiljøet, siger formanden for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune, Kasper Fuhr Christensen. (SF)

- Økologisk drift er en oplagt mulighed for de landmænd, der har jord i natur- og vandmiljøfølsomme områder. Derfor tilbyder vi i samarbejde med blandt andre Randers Kommune et betalt og uforpligtende omlægningstjek til en række udvalgte konventionelle landmænd, fortæller projektleder i Økologisk Landsforening, Mads S. Vinther.

 

Giver et renere miljø

Omlægningstjekket indebærer en vurdering af, hvad der skal til for at omlægge produktionen til økologi. Ligesom de økonomiske muligheder ved en omlægning bliver gennemgået. Det handler blandt andet om tilskud, men i højere grad om de faglige udfordringer og udviklingsmuligheder ved en omlægning. 

 

- Flere økologiske landmænd langs eksempelvis Randers Fjord, vil således ikke alene give et renere miljø. Det vil også kunne skabe et mere attraktivt og varieret landskab, som vil gavne hele området. Ikke mindst set i lyset af, at vi gerne vil gøre Randers Fjord til en attraktiv naturpark for både borgere og turister, tilføjer Kasper Fuhr Christensen.

 

Økologisk Landsforening tilbyder øko-tjek i samarbejde med 12 kommuner landet over. Heraf fire østjyske kommuner. Tjekkene bliver betalt gennem projektet, "Økologisk rejsehold for lokal grøn vækst", som er støttet af EU og Fødevareministeriet, og er derfor gratis for landmanden.