Olieberedskab styrkes

Nye mindre miljøskibe på vej

De eksisterende miljøskibe kan ikke operere på lavt vand. De havområder skal dækkes af fladbundede fartøjer fra Hjemmeværnet.

I en ny beredskabsaftale lover forsvarsministeriet et bedre beredskab mod de olieforureninger, som borgerne på Samsø frygter.

I første omgang skal mindre, lavbundede både fra Hjemmeværnet, såkaldte lægtvandsfartøjer, dække de havområder, der ligger mellem land og den dybde, som de nuværende miljøskibe kan operere på. De mindre miljøskibe er specialindrettede til at opsamle olie i kystområder, og kan operere vanddybder så lave som 60 centimeter. De er desuden konstrueret, så de kan tåle at gå på grund uden at tage skade.

- Det er en vigtig og nødvendig forbedring af beredskabet, siger ordfører for Socialdemokraterne, Bjarne Laustsen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

- Man skal selvfølgelig finde ud af, hvor det giver mest mening at sætte dem ind. Og det kunne for eksempel være Samsø, siger han.

En del af det nye udstyr er flydespærringer, og her mener Tom Behnke (K), at det er vigtigt at overveje, om det udstyr kan placeres i depoter på Samsø, så det ikke skal transporteres den lange vej fra beredskabscentret i Herning den dag en alvorlig olieforurening måtte indtræffe.

- Samsø er med sine lave områder særligt sårbar overfor en olieforurening, som kan skylle ind og forårsage store skader på naturen. Derfor er det nødvendigt at kunne reagere meget hurtigt på en forurening, siger han til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Senere skal partierne forhandle om en udskiftning af de eksisterende miljøskibe - en udgift i omegnen af en milliard kroner. Bjarne Laustsen mener, at der er gode chancer for at den del af aftalen også kommer i hus.

- Den endelige placering af de kommende mobile lægtvandsfartøjer analyseres nærmere, herunder i relation til særlige følsomme områder som eksempelvis Sydfynske Øhav, Vadehavet, Bornholm og Samsø, lyder det i aftalen fra Forsvarsministeriet, som er indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.