Øksesagen anket

Øksemanden, der forsøgte at dræbe tegner Kurt Westergaard, skal ni år i fængsel og udvises af Danmark

Foto: Nils Sloth

Retsopgøret efter terror-økseangrebet mod Muhammed-tegner Kurt Westergaardegner er ikke slut, efter at den 29-årige Muhudiin Mohamed Geele ved retten i Aarhus fredag blev idømt ni års fængsel for sin indtrængen hos tegneren sidste år.

Somalieren er desuden dømt til udvisning af Danmark for bestandigt, men dommen blev straks anket til landsretten.

Inden dommen havde anklagemyndigheden krævet 12 års fængsel, mens forsvareren mente, at straffen maksimalt skulle lande på seks års fængsel.

En halv snes pressefolk og et lignende antal tilhørere var til stede, da retsformand Ingrid Thorsboe læste den korte dom om. Som alle øvrige dage under retssagen var den dømte tilsyneladende totalt upåvirket.

Efter et meget hurtigt møde med sin forsvarer uden for retslokalet besluttede han at anke dommen til landsretten.

Både forsvarer Niels Christian Strauss og andre uafhængige retseksperter har sagt, at dommen i Kurt Westergaard-sagen er egnet til prøvelse højere i retssystemet.

Baggrunden er, at den adskiller sig fra andre terrorsager, hvor der også er idømt langvarige fængselsstraffe. Samt at eksperter har kritiseret uklarheden i straffelovens terrorparagraf.

Økseangrebet mod tegneren i Viby for et år siden er den første sag, hvor en person klart har haft et navngivent mål i en påstået planlagt terrorhandling i Danmark.

Den terrordømte har forklaret, at han kun ville skræmme og true tegneren - ikke slå ham ihjel. Men retten har fulgt anklagerens påstand om, at økseangrebet var et forsøg på at skabe uro og kaos og skræmme en hel befolkning og måske skabe international opmærksomhed og uro.

Øksemanden brugte over 20 øksehug til at trænge ind i Kurt Westergaards hjem, og han huggede derefter flere end 20 gange med øksen mod den stålarmerede dør til sikringsrummet, hvorfra tegneren skrækslagen alarmerede politiet.