Østjyske kommuner klar til boligforsøg

Aarhus, Randers og Favrskov er klar til at udfordre lovgivningen på boligområdet med det mål at skaffe flere og billige boliger til udsatte

Rådmand Thomas Medom (SF).

1 af 2

Aarhus, Randers og Favrskov blev i oktober udpeget af Social- og Indenrigsministeriet til frikommuner.

Det betyder, at de skal afprøve nye metoder i jagten på flere og billige boliger til borgere med boligsociale udfordringer.

Kommunerne har netop sendt en fælles ansøgning til ministeriet med deres forslag, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Det er fælles for alle forsøg, at den gældende lovgivning ikke giver mulighed for at afprøve ideerne, og derfor skal kommunerne have dispensation fra ministeriet. 

Læs også Østjyske kommuner får grønt lys til at eksperimentere

Forsøgene skal give gode boligløsninger, der understøtter en positiv udvikling for borgerne.

Samtidig er det forventningen, at forsøgene på sigt vil indebære en økonomisk fordel, da kommunerne sparer udgifter til forsorgshjem og lignende tilbud.

- Manglen på små, billige boliger er en af de største socialpolitiske udfordringer. Mange socialt udsatte har ikke råd til en bolig i en by som Aarhus, fordi kontanthjælpen eller integrationsydelsen ikke rækker. Det er en ulykke for de ramte, og det gør det svært at sætte ind med effektiv støtte, fordi boligproblemet står i vejen for den sociale indsats, siger Thomas Medom (SF), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, i pressemeddelelsen.

- Det er helt nødvendigt, at vi i kommunerne får større frihed til at skaffe boliger, der er til at betale. Ministeriet er enig i det behov, så jeg har en forventning om, at vi får grønt lys til vores forsøg, uddyber han.

Alle forsøg skal evalueres af KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning - i løbet af foråret 2017 for at klarlægge effekterne for borgerne og kommunerne.

Sådan vil de østjyske kommuner eksperimentere

De østjyske kommuner har netop sendt en fælles ansøgning til ministeriet med beskrivelser af de forsøg, de gerne vil gennemføre:

Midlertidigt huslejetilskud: Et midlertidigt huslejetilskud på op til 2000 kroner om måneden vil sikre, at flere borgere kan få eller fastholde en permanent bolig. Huslejetilskuddet forudsætter, at borgerne samarbejder med kommunen om den sociale indsats. Det midlertidige huslejetilskud skal kunne gives i en periode på to år med mulighed for forlængelse, og retter sig først og fremmest mod almennyttige boliger.
Deltagende østjyske kommuner: Favrskov, Randers og Aarhus

Deleboliger til to eller flere personer: En delebolig er en god løsning for især unge samt nyankomne flygtninge. En delebolig giver mulighed for socialt fællesskab og mindre ensomhed. De kommuner, der har gjort brug af den nye boligtype, oplever udfordringer i forhold til boligstøtte, indretning og opkrævning af husleje og forbrugsudgifter. Derfor foreslår kommunerne større fleksibilitet. Forsøget retter sig først og fremmest mod almennyttige boliger.
Deltagende østjyske kommuner: Randers og Aarhus

Midlertidige boliger: Det tager tid at bygge nye boliger, og nybyggeri er derfor ikke svaret på det akutte boligbehov. Hvis der åbnes for midlertidige boligløsninger, vil det kunne lette en del af presset. Midlertidige boliger kunne for eksempel være flytbare boliger, der opstilles og drives af kommuner, boligforeninger og private. Lejeperioden er maksimalt to år, og borgeren skal i samspil med kommunen arbejde på at finde en varig bolig.
Deltagende østjyske kommuner: Aarhus

Midlertidige lejekontrakter: Beboere i kommunale botilbud får i dag en permanent lejekontrakt. Det betyder, at beboerne har ret til at blive boende, også når de ikke længere har behov for den støtte, der gives i det pågældende botilbud. Med midlertidige lejekontrakter bliver det nemmere for kommunerne at hjælpe borgerne videre til den bedst egnede boligform, hvad enten det er et botilbud, bofællesskab eller fastholdelse i nuværende bolig.
Deltagende østjyske kommuner: Favrskov, Randers og Aarhus