Østjyske borgmestre roser regeringen for E45-forslag

Udmeldingen fra regeringen om en snarlig udvidelse af E45 møder stor begejstring hos borgmestrene i Business Region Aarhus

Business Region Aarhus og dermed også en række østjyske borgmestre roser regeringen for planerne om snarest at udvide motorvejen. Beslutningen om at udvide E45 fra Aarhus Syd til Skanderborg Syd vil gavne den danske samfundsøkonomi og gøre hverdagen lettere for et utal af østjyske borgere og virksomheder, mener borgmestrene.

- Vi har set frem til, at den brede enighed om udvidelse af E45 blev udmøntet i reelle tiltag, og kan kun rose regeringen for, at den nu indfrier sine løfter. Det er en sund investering, der vil komme hele Østjylland til gode, udtaler Jørgen Gaarde, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Skanderborg.

Læs også Regeringen vil udvide E45 inden for de næste to-tre år

Den nuværende trængsel på E45 er ifølge borgmestrene ikke samfundsøkonomisk holdbar, da den har store negative konsekvenser for Østjyllands vækstpotentiale. Det er nemlig ikke kun de mange virksomheder, der bruger motorvejen til transport af varer, som bliver ramt af den øgede trængsel og de lange kødannelser. Det går også udover alle pendlerne og deres arbejdspladser. Samtidig sker der mange ulykker på strækningen grundet den tætte trafik.

Bør vedtages langsigtet plan
- Vi har derfor svært ved at få armene ned over, at regeringen nu afsætter midler til udvidelse af strækningen mellem Aarhus Syd og Skanderborg Syd. Via tal fra Vejdirektoratet ved vi, at antallet af ulykker og harmonikasammenstød falder, når antallet af spor udvides fra to til tre i hver retning, siger Jørgen Gaarde, og fortsætter:

- Samtidig ved vi, at trængslen og de medfølgende gener for erhvervsliv og borgere stiger markant år for år på motorvejens øvrige strækninger. I tråd med Mobilitetskommissionens anbefalinger, bør der derfor vedtages en langsigtet plan for udvidelse af E45 fra Randers til Vejle. Denne del vil vi hurtigst muligt gå i dialog med regeringen om, med henblik på at få vedtaget en aftale, lyder det fra formanden for Business Region Aarhus.

Læs også Uheld spærrede E45 nær Horsens

Business Region Aarhus består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommuner.

Regeringens forslag om en udvidelse af den østjyske motorvej bliver fremlagt under de kommende finanslovsforhandlinger i næste uge.