Odderen har det godt

Ny undersøgelse fra Århus Amt viser, at odderen trives langs de østjyske vandløb.

Det er tilsyneladende lykkedes Århus Amt at sikre odderen gode levevilkår i naturen. En ny, stor undersøgelse viser, at det sky dyr igen trives langs de østjyske vandløb.

For få år siden var der her i landet kun oddere i det nordlige Jylland. Men ifølge amtets rapport tyder alt på, at odderen igen lever fast i det østjyske. Biologerne mener, at det er de renere vandløb og de mange nye faunapassager, der har givet en levedygtig bestand af oddere.

Hvor mange oddere, der er i Østjylland, ved ingen. Men dyrene har især fundet interesse for at bo i Gudenåsystemet omkring Ry og i Mørke Mose ved Hornslet.