Odderbanen indstiller driften

Kritiske fejl på sporene tvinger Odderbanen til at indstille driften efter ordre fra Trafikstyrelsen.

Driften på Odderbanen blev indstillet fredag aften kl. 20.30 og er indstillet indtil videre. Meget tyder dog på at der vil være drift på banen igen senest fra uge 39.

Indtil da henviser Odderbanen sine passagerer til Midttrafiks busser eller andre transportmåder.

Selskabet skriver selv i en pressemeddelelse fredag aften:

<I>Forbuddet er givet, fordi Trafikstyrelsen har konstateret, at banens spor på 9 steder har så kritiske fejl, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at køre på det.

Banen fik d. 10. september 2007 efter et tilsyn fra Trafikstyrelsen et påbud om at udarbejde en redegørelse for udbedring af fejl i sporet. Banen har dags dato afleveret denne redegørelse, hvor vi konstaterer, at det ikke er muligt at få udbedret fejlene før uge 39, da det ikke er et arbejde vi selv kan udføre, og da det ikke har været muligt at finde et firma, der kan udføre opgaven hurtigere, og herefter er Trafikstyrelsen så skredet ind med forbuddet mod at køre, indtil fejlene er udbedret.

Odderbanens spor skulle have været fornyet i sommeren 2007, men i forbindelse med kommunalreformen blev der nedsat en arbejdsgruppe til at få klarlagt investeringsbehovene for privatbanerne i Region Midtjylland, og i den forbindelse blev spormoderniseringen udskudt til foråret 2008.

Som nævnt er der en plan for udbedring af fejlene i uge 39, men vi vil naturligvis gøre, hvad der er menneskeligt muligt for at få fremskyndet fejlretningen, så vi igen kan betjene vores passagerer. Indtil da er vi nødt til at henvise vores passagerer til at benytte Midttrafiks busser eller finde andre transportmåder.</I>