Odder vil have hjælp fra borgerne

For at spare penge, vil Odder Kommune have flere borgere til at bruge de digitale muligheder på nettet

Odder Kommunes skyder i disse dage en kampagne i gang for at få borgerne til - i endnu højere grad - at bruge de digitale muligheder på kommunens hjemmeside. Kampagnen har fået overskriften "Hjælp din kommune", og det skal forstås helt bogstaveligt, siger lederen af Borgerbutikken, Kirsten Bødker:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi lige har været gennem en stor sparerunde i kommunen, og en af konsekvenserne er bl.a. en ind-skrænkning af åbningstiden på rådhuset. Samtidig er der et meget kraftigt signal fra staten om at vi som kommune skal hjælpe borgerne med at blive mere digitale.

Når borgerne kan hjælpe kommunen ved at henvende sig digitalt, hænger det sammen med, at det er en meget billig løsning, sammenlignet med fx personligt fremmøde på rådhuset.

Kommunernes Landsforening har beregnet, at det koster en kommune ca. 120 kr., når en borger henvender sig personligt.

Det koster ca. 100 kr. at behandle en henvendelse, der kommer pr. brev - og næsten det samme, når henvendelsen sker via en mail. Et telefonopkald koster 50 kr., hvorimod det kun koster en flad femmer, når borgerne bruger de digitale selvbetjeningsløsninger på nettet.

- Det er en kendsgerning, at vi ikke får flere penge til administration i kommunerne, så vi er nødt til at bede borgerne om at hjælpe os med at bruge så lidt penge som muligt - og det kan de altså gøre ved at betjene sig selv på nettet, siger Kirsten Bødker.

Som eksempel på en meget kendt og brugt løsning peger Kirsten Bødker på indmeldelse af børn i daginstitutioner, hvor 70 procent af alle børn i dag indmeldes digitalt. Der er også rigtig mange, der søger pen-sion på nettet. Derimod er der ikke så mange, der søger om børneydelser, børnetilskud og underholdsbidrag.