Odder vælger selvstændighed

Et flertal af vælgerne stemte for, at Odder skal fortsætte som selvstændig kommune.

Odder fortsætter som selvstændig kommune og bliver dermed ikke lagt sammen med Århus eller Odder.

Det står fast, efter at Odders 16.000 vælgere i går havde mulighed for at afgøre kommunens fremtid.

53,9 pct. af de stemmeberettigede gik ind for, at Odder fortsætter som selvstændig kommune. 24,8 procent anbefalede en sammenlægning med Århus, mens 21,3 procent syntes, at Odder vil være bedst tjent med at blive lagt sammen med de nuværende Horsens, Gedved og Brædstrup kommuner.

Byrådet i Odder holder møde på mandag, hvor det skal drøfte udfaldet. Før afstemningen tegnede der sig ikke noget klart flertal for nogen af modellerne blandt byrådets medlemmer.

11.502 afgav deres stemme, hvilket svarer til en valgdeltagelse på 72,3 procent.

Den nuværende Odder Kommune har godt 21.000 indbyggere.