Nyt kulturcenter på vej i Århus

Et nyt aktivitets- og kulturhus til 29 millioner kroner er på vej til beboerne i det vestlige Århus.

Beboerne i det vestlige Århus får i løbet af de kommende år et 3000 kvadratmeter stort mødested Det nye aktivitets- og kulturhus koster 29 millioner kroner og skal ligge i en grøn kile mellem Åby Ringvej og Gudrunsvej ved Gellerup- parken.

Det nye multiaktivitetscenter bygges for Århus Kommune og Brabrand Boligforening og vil udover faciliteter til idræt og andre fritidsaktiviteter også omfatte en café og en idrætsbørnehave.

- Multiaktivitetscentret bliver mødested for alle på tværs af alder, køn og nationalitet. Det vil give hele området et løft og på sigt medvirke til at fremme integrationen, siger rådmand Torben Brandi Nielsen.

Byggeriet af det nye aktivitetscenter indgår i det EU støttede Urbanprogram 'Bydel i bevægelse'.