Nyt filter skal sikre den randrusianske helhed

Politikerne i Randers Byråd siger ja til at indføre et såkaldt landdistriktsfilter, der i den enkelte sag skal belyse konsekvenser for land og by

01:05

Randers Byråd besluttede på sit møde mandag aften at indføre et såkaldt landdistriktsfilter.

Konkret betyder det, at forslag, der passerer gennem de politiske udvalg og byrådet i Randers, skal vurderes for konsekvenser for centerbyer og landdistrikter.

Det er SF, der står bag forslaget, som der mandag blev nikket ja til i byrådet.

Byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk (SF) ser store perspektiver i filtret:

- Randers er en stor kommune med et stort opland. Derfor er det vigtigt, at politikerne altid træffer beslutninger på et oplyst grund. Vi skal sikre liv, udvikling og borgerinddragelse i hele kommunen, siger hun.

Læs også Borger i landsby: Der må tilsyneladende ikke foregå noget udenfor Randers

Filtret betyder ifølge Charlotte Broman Mølbæk, at de randrusianske politikere fremover får mulighed for at få belyst effekter af centraliseringer, besparelser, sammenlægninger og andre forhold for deres virkning på sammenhængskraften i kommunen.

Rosa Lykke Yde, der som formand for SF i Randers har været med til at udarbejde forslaget, glæder sig over opbakningen i Randers Byråd:

- Visse politiske beslutninger kan have store konsekvenser ude i oplandet, og disse konsekvenser skal være tydelige for enhver. Det bliver det, når forvaltningen vurderer de forslag, der stilles i udvalgene og i byrådet, hvis forslagene på den ene eller anden måde påvirker landdistrikterne, siger Rosa Lykke Yde.

Øverst fortæller Rosa Lykke Yde mere om tankerne bag landdistriktsfiltret.