Nyt center for misbrugte børn

Skejby Sygehus vil oprette et center for seksuelt misbrugte børn.

Børneafdelingen på Skejby Sygehus i Århus vil oprette et center for seksuelt misbrugte børn. Her skal forældre og børn kunne henvende sig, når der er mistanke om seksuelle overgreb på et barn.

Centret vil give råd og behandling uanset, om der er foretaget en politianmeldelse.

Til centret knyttes børnelæger, retsmedicinere og psykologer, mens den mere langvarige behandling med hjælp fra bl.a. psykologer fortsat vil foregå ude i kommunerne.

Normalt vil henvisning til centret foregå gennem praktiserende læger eller sociale myndigheder, men centret bliver også åbent for akutte henvendelser.

Rigshospitalet i København har et tilsvarende tilbud, der de seneste to og et halvt år har haft 422 henvendelser. I Skejby ventes der at komme 100-150 henvendelser det første år.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i fredagens udsendelser.