Vild ambition: Masser af solcelleparker og vindmøller på vej

Om otte år vil Skanderborg Kommune være helt grøn med vedvarende energi, som skal være placeret inden for kommunegrænsen.

De er bestemt ikke populære rundt omkring i det åbne land. Men i Skanderborg har politikerne besluttet, at det er en nødvendighed i den grønne omstilling. Solcelleparker.

Byrådet har vedtaget en ny målsætning om, at 100 procent af elforbruget i kommunen skal dækkes af grøn strøm fra vedvarende energi - inden for kommunegrænsen.

- Det er rigtig meget, vi skal have gang i. Vi har i dag stort set ingen solceller og kun få vindmøller, siger formand for Klima, Miljø og Planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (SF).

- Det er for tidligt at sige, hvordan det præcis bliver. Men vi slipper ikke for at sætte solceller op tæt på folk, som ikke vil have det, men alternativet er værre. Det er vi allesammen enige om, siger han. 

Skanderborg Kommune har fire ansøgninger om solcelleparker, men politikerne ville først tage stilling til dem, når de havde lavet en politik med kriterier og krav, så de er med til at styre, hvor og hvordan den grønne omstilling skal foregå.

Fremover vil fire solcelleparker ikke være nok for at dække behovet.

- Vi skal gøre det nænsomt, men vi kommer til at stille rigtig mange anlæg op. Derfor skal vi også være enige politisk, Claus Leick til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis Skanderborg Kommune skal være 100 procent "grønne" om otte år, så vil det kræve 700 hektar solcellemarker eller 43 vindmøller. De fire ansøgninger til solcelleparker skal op i byrådet i næste måned. Bliver de vedtaget, så vil det dække ca. én fjerdedel af målsætningen.

quote - Vi kan ikke forvente at andre vil gøre noget, hvis ikke vi gør noget. Det er ambitiøst og muligt. Og så kan vi håbe, at andre kommuner vil gøre det samme.

Claus Leick (SF), formand for Klima, Miljø og Planudvalget i Skanderborg Kommune.

Vil gå forrest som et godt eksempel

Onsdag aften vedtog byrådet den nye målsætning for vedvarende energi inden for kommunegrænsen. Samt kriterier for etablering af solceller.

- Jeg er en glad mand. Det er svært, men hidtil har vi gjort det lidt hist og pist, men er ikke rigtig gået til biddet. Nu er det alvor, og vi forpligter os. Det håber jeg også, vi kan få ført ud i livet, når det endeligt skal besluttes, hvor de skal være, siger Claus Leick.

Målsætningen bygger på en forventet fordobling af strømforbruget i 2030 i Skanderborg Kommune. Derfor skal der tænkes i alternative energiformer.

- Der er nogle, som kommer til at få anlæg som man helst vil være fri for. Men hvis vi ikke gør noget, så får vi klimakonsekvenserne, Claus Leick (SF).

- Vi kan ikke forvente at andre vil gøre noget, hvis ikke vi gør noget. Det er ambitiøst og muligt. Og så kan vi håbe, at andre kommuner vil gøre det samme. Så man ikke bare skubber aben videre og så sker der ikke noget.  

Claus Leick (SF) er formand for Klima, Miljø og Planudvalget i Skanderborg Kommune
Claus Leick (SF) er formand for Klima, Miljø og Planudvalget i Skanderborg Kommune Foto: Skanderborg Kommune

Lige nu ikke muligt i over halvdelen af kommunen

Landskabet i kommunen er dog kendetegnet ved, at ca. 56 procent af arealet er udpeget som områder af særlige landskabelige interesser, hvor der ikke kan etableres vedvarende energi. 

Dertil kommer yderligere arealer, hvor der på grund af lovgivning og gældende bestemmelser i kommuneplanen ikke kan rejses solceller og vindmøller, oplyser kommunen.

- Vi kommer til at lave planerne om. Hvis vi siger ja til fire anlæg, som skal behandles i næste måned, så skal vi ændre planlægningen. Der vil blive lavet en masse planlægning om, siger Claus Leick (SF).

Karina Kirk fra Nye Borgerlige stemte som den eneste imod den nye målsætning, da Skanderborg ifølge hende har ”så mange flader, som vender opad", og derfor mener hun ikke, at det skal placeres ude i naturen.

- Jeg har brug for, det bliver belyst noget mere og bedre. Og om vi kan gøre det mere klogt og kreativt, så vi ikke er med til at beskæmme mere end højst nødvendigt, sagde hun på byrådsmødet.

Hvordan Skanderborg vil nå målsætningen i 2030:

• Målsætning på 25 % sol og vind af strømforbruget kræver 149 GWh, som kan produceres af 137 ha solcellemarker eller 9 vindmøller á 150 meter.

• Målsætning på 50 % (298 GWh) svarer til 300 ha solcellemarker eller 20 vindmøller.

• Målsætning på 75 % (447 GWh) svarer til 500 ha solcellemarker eller 32 vindmøller.

• Målsætning på 100 % (596 GWh) svarer til 700 ha solcellemarker eller 43 vindmøller.

Målsætningen evalueres efter 2 år.

Kilde: Skanderborg Kommune.

- Vi passer på naturen, når vi gør de her ting

Ifølge Anne Heeager fra Radikale Venstre, så er det netop på grund af naturen, at de vil være 100 procent dækket af grøn energi.

- Det er nu, der skal handles. Vi passer på vores natur, når vi gør de her ting. Ellers har vi ikke længere den smukke natur, som vi alle går og glæder os over, sagde hun på byrådsmødet.

Martin Frausing fra Dansk Folkeparti var også klar over, at beslutningerne ikke ville blive populære alle steder, og der ville skulle sluges nogle kameler. Det samme var Alternativet.

- Vi er klar til at tage nogle beslutninger, som måske ikke er voldsomme populære alle steder, sagde Mira Issa Bloch (Å) til byrådsmødet.

Målsætning Skanderborg Kommune

quote Vi skal have 50 procent af strømmen fra vindmøller. Det er jo fordi, at solceller er sæsonpræget ligesom salg af juletræsfødder.

Claus Bloch (V).

50 procent fra vindmøller

Hvis målet om 100 procent af elforbruget skal dækkes af grøn strøm fra vedvarende energi, så skal 50 procent komme fra vindmøller i Skanderborg Kommune. 

- Det er fordi, at solceller er sæsonpræget ligesom salg af juletræsfødder. Der er ikke ret stort udbytte af dem i vinterhalvåret. Hvis vi skal have en vis form for selvforsyning, så bliver vi også nødt til at være dækket af vindmøller, sagde Claus Bloch (V) til debatten i byrådet.

Men inden for indkaldelsesperioden har der ikke været ansøgninger om vindmølleprojekter. 

Der er også en række lovkrav i forhold til afgrænsning og afstand til bebyggelse, som skal opfyldes, og derfor virker det urealistisk, at der i Skanderborg Kommune kan opsættes vindmøller, som skal dække 50 procent af behovet.

- Der er en masse steder, de ikke kan stå. Derfor har vi pillet det ud, men der kommer også nogle vindmøller. En anden mulighed er geotermisk varme, som også er vedvarende energi, siger Claus Leick.

- Det kan også være et biogasanlæg, men lige nu er solceller mest oplagt, siger Claus Leick. 

Vil selv lave reklamere og være opsøgende

Men for at kunne nå målsætningen, så kan de i Skanderborg Kommune ikke bare sidde og vente på, at ansøgningerne tikker ind. De vil også selv være opsøgende, fortæller udvalgsformanden.

- Vi skal ikke selv vente på ansøgninger, vi skal også ud og dyrke områder. Det kan være tidligere grusgrave eller andre steder. Det kan også være solceller på støjskærme eller cykelstier med solceller ovenpå. Jeg tror, der kommer til at ske en hel masse fra forskellige virksomheder, siger Claus Leick. 

Her vil politikerne også have en række krav - et af dem er, at lokale kan få andele i overskuddet fra solcelleparkerne.

- Der sker noget, hvis man ejer en lille del af det selv. Så kan man måske også bedre acceptere, at de ligger forholdsvis tæt på en, siger Claus Leick. 

Byrådet vil på et kommende temamøde drøfte, hvor man i fremtiden kan placere vedvarende energikilder og forholdet imellem vindmøller og solceller.