Ny skov skyder op

185.000 kvadratmeter ny skov ser dagens lys

Aarhus Kommune er på vej med en ny skov ved Åbo, som samtidig skal beskytte store drikkevandsressourcer i Aarhus.

Arealet, som blev opkøbt af kommunen sidste efterår, ligger på sydsiden af Aarhus Ådal, vest for Årslev Engsø. Sammenlagt bliver skoven på 18,5 ha.

Den kommende skov er i dag et landbrugsareal, der grænser op til en eksisterende gammel kommunal bøgeskov. Sammenlagt vil den eksisterende og nye skov blive på 25 hektar. Det svarer til 1/3 af Risskov.

Den nye skov vil beskytte følsomme drikkevandsressourcer, idet området rummer drikkevandsboringer. Tilplantning af landbrugsarealet vil medføre ophør af anvendelse af pesticider og kunstgødning. Det vil effektivt nedsætte forureningsfaren for drikkevandet. 8 procent af kommunens drikkevand hentes fra Åboområdet.

Rådmand Laura Hay glæder sig over, at den nye skov både vil skabe nye rekreative muligheder og samtidig beskytte vigtige grundvandsressourcer.

- Denne plan er en fornøjelse at sætte i gang. Vi får mere skov og flere rekreative muligheder i kommunen, samtidig med at vi sikrer, at vi fortsat kan hente rent drikkevand op fra vores grundvand. Begge dele giver ikke sig selv i et moderne samfund. Det kræver en målrettet indsats, påpeger hun.

Skoven ventes klar til brug ved årets udgang. Selv om træerne er nyplantede, vil et stinet allerede fra starten gøre området til et attraktivt udflugtsmål, idet området indeholder et spændende terræn, tilgrænsende ældre skov og et vandløb i vestskel.