Ny psykiatrisk friklinik

Børn med blandt andet ADHD eller autisme skal sikres hurtigere hjælp på landets første psykiatriske friklinik

Børn og unge med psykiske problemer kan nu få hurtigere hjælp på Danmarks første psykiatriske friklinik i Risskov i Aarhus.
Klinikken indvies officielt den 4. marts efter cirka et halvt års drift, hvor foreløbig 70 børn har været henvist. De fleste er i alderen 6-14 år og kommer hyppigst med mistanke om ADHD eller autismeforstyrrelser.

Derudover kommer en bred vifte af børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser som angstlidelser og depression og OCD, der er tvangstanker og -handlinger.

Idéen med friklinikken er, at den skal bidrage til at gøre de hidtil lange ventelister i børnepsykiatrien kortere. Det betyder, at de, der har ventet længst, får førsteprioritet til klinikken.

Friklinikken fungerer som en slags privatklinik, men drevet af det offentlige og dermed billigere end et privat tilbud. Friklinikker er brugt med stor succes i kampen mod ventelister på det somatiske område.

Oprindeligt var friklinikken planlagt til med et driftsbudget på tre millioner kroner at udrede og behandle op mod 150 børn årligt.

Men med over 800 børn og unge med psykiske problemer i Region Midtjylland på venteliste besluttede Region Midtjylland allerede i december at øge klinikkens budget med 50 procent.
Leder af friklinikken, ledende overlæge Michala Høgsgaard, glæder sig over budgetudvidelsen, som har betydet ansættelse af en ekstra læge på deltid, en psykolog og en sekretær og en sygeplejerske.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik modtager ikke akutte patienter og patienter, der skal på daghospital eller døgnindlægges.