Ny frist til udsmidte familier

Fogedretten i Århus vil ikke umiddelbart smide tre indvandrerfamilier i Brabrand-området på gaden som krævet af Brabrand Boligforening i sidste uge.

Som ventet ser det nu ud til, at sagen om indvandrerfamilier, der kæmper mod udsmidning fra deres lejligheder, trækker i langdrag. Retten gav i dag familiernes tre advokater en frist til 5. oktober til at fremkomme med påstande i sagen. Indtil da foretager Fogedretten sig intet.

Sagen drejer sig om Brabrand Boligforenings forsøg på at smide tre familier med indvandrerbaggrund ud af deres lejligheder, alene fordi deres tre børn har udøvet kriminalitet i boligområdet. Advokat Jan Fredin, der repræsenterer den ene familie, siger, at han nu skriftligt vil give Fogedretten besked om, at der slet ikke er hjemmel til, at fogeden kan sættes ind sagen.

- Denne sag er ikke en sag for Fogedretten, men en sag for Boligretten, siger Jan Fredin, der forventer, at der vil gå otte-ti måneder, før udsmidningssagen kan blive behandlet her.

Derefter kan den ventes forelagt Vestre Landsret. Jan Fredin forventer, at Fogedretten i nær fremtid vil henvise sagen til Boligretten. De to andre indvandrerfamilier repræsenteres af advokaterne Niels Schou og Ebbe Madsen, Århus.