Ny busterminal og større Bruuns

Samarbejdsaftale om udvikling af større byområde

Den nye kombination af Bruuns og busterminal skal placeres indenfor den gule ramme

Aarhus skal have en ny rutebilstation i direkte forbindelse med banegården og samtidig skal Bruuns Galleri udvides. Det hele skal være færdigt i 2015. 

Foreløbig har Aarhus Kommune indgået en samarbejdsaftale om projektudvikling med DSB Ejendomsudvikling og Steen & Strøm Danmark. Ifølge aftalen skal der i løbet af efteråret udarbejdes en helhedsplan for omdannelsen af området ved Ny Banegårdgade.

- Vi gør livet lettere for de rejsende, vi får et nyt område til spændende byudvikling, og med udvidelsen af Bruuns Galleri støtter vi en udvikling i forretningslivet, siger rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay.
 
Steen & Strøm Danmark, som ejer Bruuns Galleri, ønsker at etablere en udvidelse af Bruuns Galleri på en etage over den nye busterminal og i direkte sammenhæng med det eksisterende center. 
 
Når Magistraten i Aarhus på mandag den 20. juni behandler sagen, skal man i første omgang tage stilling til en godkendelse af en samarbejdsaftalen. 

Helhedsplanen udarbejdes som et parallelopdrag, hvor 3-4 planlægningsteams udarbejder forslag. Efterfølgende bearbejdes det/de bedste forslag til en samlet helhedsplan for området. Parternes beslutning om at gennemføre projektet træffes først endeligt, når der foreligger et forslag til helhedsplan og et dispositionsforslag for en ny busterminal samt en samlet vurdering af projektets økonomi. Aarhus Kommunes forventede omkostninger til etablering af busterminalen modsvares af de forventede indtægter ved salg af byggerettigheder på den eksisterende rutebilstation.

Se en foreløbig skitse af projektet i boksen til højre