Ny aftale på ældreområdet i Randers Kommune

Aftale mellem FOA og Randers Kommune vil betyde fordele på ældreområdet for både de ældre og for medarbejderne.

Sidste efterår tog borgmester Henning Jensen Nyhuus initiativ til at tilbyde alle deltidsansatte social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, at de kunne gå op i tid.

Dette skete for at imødegå problemerne med at rekruttere nye medarbejdere inden for ældreområdet.

Initiativet var en succes og i forlængelse af dette, tager Randers Kommune endnu et skridt i retning af at forbedre både servicen samt arbejdsforholdene på ældreområdet.

Det vil herefter være muligt for den enkelte medarbejder at lave en aftale med sin daglige leder om et antal ugentlige flekstimer.

Den enkelte medarbejder kan fremover aftale med sin daglige leder at have mellem 2 og 4 ugentlige flekstimer.

Da der gives ekstra tillæg for fleksibilitet, betyder det, at en medarbejder kan stige i løn med mellem ca. 4.200 kr./år og 8.400 kr./år afhængig af antallet af flekstimer.

Det er frivilligt, om de ansatte ønsker at deltage i ordningen med flekstimer.