Nu forlænges Dr. Sophies Allé

Vejarbejde kan skabe trafikale problemer

Foto: Skanderborg Kommune

Arbejdet med at forlænge Dr. Sophies Allé fra Skanderborg Bakker og ud til Ladegårdsbakken går nu i gang, og arbejdet vil berøre trafikken, hvilket særligt kan give udfordringer ved Ladegårdsbakken.

Derfor skal bilister i den kommende tid regne med ekstra transporttid.

- Hvor meget trafikken bliver berørt og hvor længe kan, vi ikke forudsige præcist. Men det er et ret stort projekt, og vi ved, det vil genere både trafikanter og naboer. Især i morgentimerne skal man nok regne med ekstra transporttid. Vi opfordrer alle til at have tålmodighed og vise hensyn, siger Jens Peter Langballe Sørensen fra Vej og Trafik i Skanderborg Kommune.

Stien fra Edelsborgvej til Danmarksvej bliver som noget af det første nedlagt, og fodgængere og cyklister henvises til at bruge stierne på Ladegårdsbakken, oplyser Skanderborg Kommune.

Hele vejanlægget er fastsat til at stå færdigt senest i august 2015.

Hele projektet kan følges her.